1 - TREATMENT EQUIPMENT / ARITMA EKİPMANLARI

ARITMA EKİPMANLARI

HİZMET ALANI

Arıtma Ekipmanlarımız, Evsel Atıksu Arıtımı, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Biyolojik Paket Arıtma Üniteleri, Kimyasal Arıtma Üniteleri, Endüstriyel Proses Suyu Arıtımı, İçme Suyu Arıtımı

 “Özel ekipmanlar üretiyoruz”

İlaç, tekstil, gıda, kimya, ağaç işleme, seramik, mermer, mezbaha, deri, katı yağ rafine tesisleri gibi endüstri kuruluşları için atık su arıtma tesisi konusunda çözüm olanağı sunmaktayız.

 

Santrifüj Pompalar

 Kullanım yerleri;

 Evsel ve endüstriyel ham atık suların basılmasında,

 • Atık su arıtma tesislerinde
 • Atık su arıtma tesislerinin çamurlarının uzaklaştırılmasında
 • Drenaj ve tahliye işlerinde

 

Dik Milli Dalgıç Pompalar

 • Dik milli pompalar 1 – 2,5 metre mil uzunluklarında atık su, çamur özelliklerine göre aşınmaya karşı dirençli olarak imal edilmektedir.
 • Her türlü aşındırıcı katı parçacık içeren su ve atık su gibi sıvılarda kullanılabilir.
 • Su kaçırma, hava alma, salmastra su çekmeme mevzuları bertaraf edilmiştir.
 • Pompa milleri hassas olarak taşlanmıştır.
 • Fanlar elektronik balans makinesinde dengelenmiştir.
 • Pompalarımızda metal hatalarından meydana gelecek arızalara karşı (Elektrik motoru hariç) bir yıl müddetle garantilidir.

 

Izgara ve Elekler

Tıkanmalara yol açabilecek büyüklükte olan kaba organik ve inorganik maddelerin ayrılmasına olanak sağlamaktadır

Atık su içerisindeki katı atıkların tutulması suretiyle, arıtma tesisindeki pompa ve diğer mekanik donanımı korumak ve tesisin yükünü hafifletmek amacıyla kullanılan ve 0,25-2 mm elek açıklığında imal edilen ızgaralama ekipmanıdır.

Döner elek tipli ince ızgaralar, genel olarak da tambur ızgaralar olarak da adlandırılan çok ince ızgaralama yapılması amacıyla kullanılan ekipmanlardır. Silindirik elek yüzeyine iç akışlı olarak gelen atık su eleği geçerken katı maddeler elek içinde tutulmakta ve sıyırıcı bıçak ile alınarak toplama haznesine iletilmektedir. Dış akışlı olarak da imal edilebilen tambur elekler de ise elek yüzeyine atık su dıştan gelmekte ve katı maddeler yüzeyde tutulduktan sonra temizleme fırçası ile toplanıp uzaklaştırılmaktadır. Döner (tambur) elekler, müşteri isteğine bağlı olarak paslanmaz çelik, galvaniz veya uygun vasıflı epoksi boya ile kaplı karbon çeliğinden üretilebilmektedir.

 

Sıyırıcılar

Dairesel çökeltme havuzlarında yağ, köpük ve dip çamurlarının toplanması için imal edilen döner köprülü sıyırıcılar, çökeltme havuzlarının verimli çalışmalarında oldukça etkili bir ekipmanlardır.

Dairesel tip çökeltme tanklarında taban ve yüzeyin sıyrılmasında kullanılan, sabit köprü üzerine monte edilen çapı 7 m’ye kadar olan havuzlar için imal edilirler.

Bu tip sıyırıcılar, havuzun merkezinde yer alan taşıyıcı konstrüksiyon, döner köprü ve havuz dış duvarı üzerinde hareket eden yürüyüş düzeninden oluşur. Havuz çapı 7- 60 m olan havuzlarda tercih edilirler.

 

Yüzeysel Havalandırıcılar

Aktif çamur proseslerinde, atmosferdeki havayı havuz derinliğine vererek havuzun karışmasını ve dolayısıyla oksijen transferini sağlayan mekanik ekipmanlardır.

Aeratörler; motor, redüktör, gövde, şaft ve fan gibi parçalarından oluşmaktadır.

1,5 kW- 45 kW aralığında değişen güçlerde imal ettiğimiz aeratörler; her türlü biyolojik arıtma proseslerinde, aerobik çamur stabilizasyonunda, havuz ve lagünlerin havalandırılmasında, dere, nehir, göl v.b. Tabii su rezervlerinin havalandırılmasında , her türlü gazların sıvılara transferi için güvenle kullanılabilir.

İmalatını yapmış olduğumuz aertörler;

* Sabit aeratörler
* Yüzer aeratörler (Dubalı) olmak üzere iki ayrı modelde üretilmektedir.

 

Karıştırıcılar

Kimyasal arıtmanın adımları olan hızlı ve yavaş karıştırma aşamalarında kimyasal maddelerin atık suya homojen olarak karışmasını ve farklı karışım hızlarını sağlayabilmek için yapılmaktadır.

Karıştırıcı tipleri;

* Türbin
* Paletli
* Gemici tipi olmak üzere 3 tipte üretilmektedir. 

 

Yoğunlaştırıcı

Yoğunlaştırıcılar çamurun kıvamını arttırmak ve aynı zamanda dipteki çamuru merkez konisine sıyırma amacıyla imal edilmektedirler. Genellikle merkez tahrikli olup, betonarme veya çelik köprü üzerine monte edilerek çalıştırılırlar.

Çamur yoğunlaştırma havuzları betonarme olarak inşa edilebileceği gibi polipropilen, paslanmaz çelik ve epoksi boyalı çelik tank olarak da imal edilebilmektedir.

 

Filtre pres

Filtre pres katı/sıvı ayrımında kullanılan en verimli susuzlaştırma ekipmanıdır. Filtre presler sadece arıtma sektöründe değil mermer sanayi, kağıt sanayi, tekstil sanayi, metal kaplama sanayi gibi birçok sanayi sektöründe de geri kazanım amaçlı kullanım imkanı sunmaktadır.

Filtre presler müşteri isteğine bağlı olarak manuel ve otomatik olarak imal edilebilmektedir.

Filtrepresin çalışma prensibi; iki plaka arasına, yüksek basınç altında iletilen çamurun sulu kısmı filtre bezlerinden süzülürken, katı parçacıkları plakalar arasında sıkışıp kalmaktadır. Musluklarda su süzülmesi durduğunda, filtre presin durdurulup temizlenmesi ve yeni şarja hazır hale getirilmesi sağlanarak günde birkaç kez şarj yapılacak şekilde çalıştırılması sağlanmaktadır.

 

Elektrik – Otomasyon

Elektrik -otomasyon sistemiyle çalışmasını sağlayarak, sistemlerin sürekli olarak kontrol altında olmasını sağlamaktadır.

* Sistem tasarımı,
* SCADA ve PC destekli PLC uygulamaları,
* Modernizasyon projeleri,
* Anahtar teslimi tesis otomasyonu yapılmaktadır.

Otomasyon çalışmaları kapsamından her türde, çeşitte ve müşteri isteğine bağlı olarak her kalitede pano imalatı yapılmaktadır.

 

EVSEL ATIK SU ARITIMI

Küçük, orta ve büyük ölçekteki yerleşim alanları için evsel atıksuların arıtımında anahtar teslimi tesisler kurmakta ve bu konuyla ilgili gerekli her türlü hizmeti sunmaktadır. Evsel atıksu arıtımı konusuyla ilgili olarak ön arıtma ekipmanları (ızgara, elekler, kum tutucu, ön çökeltme havuzları), biyolojik arıtma prosesleri (aktif çamur, biyofiltre), çamur arıtımı üniteleri (havalı, havasız çamur çürütme, filtrepres ve çamur kurutma yatakları) yer almaktadır.

Nüfusu 600 kişiye kadar olan köy, yazlık site, otel vb. küçük yerleşimlerde evsel atıksu atıksu arıtımında Biyolojik Paket Tesislerle çözüm olanağı sunmaktadır.

 

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI

İlaç, tekstil, gıda, kimya, ağaç işleme, seramik, mermer, mezbaha, deri, katı yağ rafine tesisleri gibi çok geniş yelpazedeki endüstri kuruluşları için atıksu arıtma tesisi konusundaki tecrübesiyle çözüm olanağı sunmaktadır.

Endüstriyel atık sular, üretilen ürüne bağlı olarak gerek miktar gerekse nitelik bakımından hayli değişkenlik gösterir. Üretim işlemi sırasında pek az su tüketildiğinden, büyük miktarlarda su, çoğu zaman atık su olarak geri dönmektedir. Bu atık sular, toksik metaller, organik maddeler, inorganik madeler ve biyolojik kirleticileri içerebilirler. Dolayısıyla bu tür atık suların alıcı ortama verilmeden önce mutlaka arıtılmaları gerekmektedir.

Uygulanan yöntemler;

 • Kimyasal pıhtılaştırma – yumaklaştırma
 • Kimyasal çöktürme
 • Kimyasal oksidasyon
 • Nötralizasyon
 • Flotasyon
 • Yağ ayırma ünitesi
 • Aktif çamur
 • Aktif karbon
 • Kimyasal çamur şartlandırma
 • Çamur kurutma yatakları
 • Filtre pres

Atık su, proses suyu ve içme suyu arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan temel ekipmanlar için özel imalat yapılmaktadır.

 

BİYOLOJİK PAKET ARITMA ÜNİTELERİ

Evsel nitelikli atık suların biyolojik yöntemlerle arıtılması amacıyla tasarlanmış kompakt bir arıtma tesisidir.

Bu sistemleri atık suların arıtılması çalışmalarında %80-99 arasında BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) giderme verimi elde edilmiştir.

Standart paket sistemlerimiz 50 ila 600 kişilik olarak tasarlanmıştır.

Kapasite  artışı, ilave  paket  ünite  ile  kolaylıkla  sağlanabilmektedir. Biyolojik  arıtma  ünitelerimiz  evsel  nitelikli  otel, yazlık, fabrika evsel  atık sularının  arıtımı  yanı sıra; küçük debilerde  gıda, meyve-sebze  işleme, mezbahane gibi  sanayi  tesislerinin  endüstriyel  atık sularının  arıtımı  amacıyla da  kullanılmaktadır.

 

KİMYASAL ARITMA ÜNİTELERİ

Projelendirilen Kimyasal Arıtma ünitelerimiz hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ve çöktürme kademelerinden oluşmaktadır.

Kimyasal madde hazırlama ve dozlama ekipmanları ile çamur susuzlaştırma ünitesi ekipmanları kimyasal arıtma ünitelerinde yer almaktadır.

 

ENDÜSTRİYEL PROSES SUYU ARITIMI

Endüstri kuruluşlarında bazı aşamalarda yüksek kalitede su kullanımı gerekmektedir.

Endüstride kullanılan Proses suyu için;

 

Filtrasyon

Kullanılan filtre malzemesine bağlı olarak suda bulunan Askıda Katı Madde (AKM), bulanıklık, demir, mangan, serbest klor, organik madde, koku ve renk giderimi amacıyla kullanılır.

Filtrasyon işlemi için kullanılan ekipmanlar şunlardır;

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; suda askıda katı madde, silis, tortu, organik madde, vb. olduğunun önemli bir belirtisidir. Bu kirleticiler arasında belirgin bir çapa sahip olanları, fiziksel tortu filtreleri ile arıtılmaktadır. Fiziksel tortu filtreleri içinde en yaygın kullanılanı kum filtreleridir. Kum filtrelerinde değişik çaplarda quarst minerali ve antrasit kullanılmaktadır.

Aktif karbon, sularda renk, tat, koku giderimini sağladığı gibi organik ve organik olmayan kirliliklerin de arıtılmasında kullanılır. Aktifleştirme işlemi ile yüzey alanı yaklaşık 100 kat arttırılan karbon mineralleri, organik maddeleri absorbe ederek filtre ederler.

Suda bulunan demir ve mangan özel bir mineral sayesinde 5 ppm’ e kadar arıtılır. Ayrıca suda bulunan hidrojen sülfit, metan, serbest karbondioksit ve yüksek konsantrasyonda organik atıkları uzaklaştırır.

 

Su yumuşatma

Suda sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının uzaklaştırılmasını sağlarlar. Çalışma prensipleri basit iyon değişimi metoduna dayanmakla birlikte sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonu yerine suya sodyum verirler. Reçinenin doyması olarak da ifade edilen sodyum iyonlarının tükenmesi durumunda tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar kullanıma hazır hale getirilirler.

 

İyon değiştirme

Suyun içindeki tüm minerallerin giderilmesini sağlayan işlemdir.

Bu üniteler en az iki kolondan oluşmaktadır.

İlk kolonda su içerisindeki katyonlar, katyonik reçinede tutulurken ortama hidrojen iyonu bırakırlar. İkinci kolonda ise anyonik reçine kullanılır ve su ortamından anyonlar uzaklaştırılırken su ortamına hidroksit iyonu verirler. Proses sonunda ilk kolondaki H+ ve ikinci kolonda oluşan OH- iyonu su molekülü oluşur ve mineralsiz su elde edilir.

 

Ters ozmos

Ters ozmos, doğal olarak bilinen ozmotik basıncın, yüksek basınç kullanılarak tersine uygulanmasıdır.

Ozmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona basınç uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ters ozmos kurulmuş olur. Böylece çözülmüş minerallerden suyun ayrıldığı; su arıtım tekniği ortaya çıkmıştır.

 

Ters ozmos sistemleri kuyu suyu ve yüzey suyu yanı sıra deniz suyu gibi yüksek tuzluluktaki suların arıtımında da kullanılmaktadır.

Ters ozmosların çalışma prensibi; Ön arıtmadan geçirilen besleme suyunun yüksek basınç pompası ile membranlardan geçirilerek, % 40-75 oranında geri kazanımı ile arıtılarak üretime verilmesidir. Bu geri kazanım oranlarında, arıtma verimi ise % 90-99,4 arasında değişmektedir.

 

İÇME SUYU ARITIMI

Oteller, tatil köyleri, site ve konutlar için filtrasyon, yumuşatma, ultraviyole cihazları ile yumuşak ve dezenfekte edilmiş içme suyu arıtımında uygulanır.

Proses yöntemleri şunlardır;

 • İyon değiştirme
 • Ters ozmos

TREATMENT EQUIPMENT

SERVICE AREA

Treatment Equipment, Domestic Wastewater Treatment, Industrial Wastewater Treatment, Biological Package Treatment Units, Chemical Treatment Units, Industrial Process Water Treatment, Drinking Water Treatment

“We produce special equipments”

We provide solutions for wastewater treatment plants for pharmaceutical, textile, food, chemical, wood processing, ceramic, marble, slaughterhouse, leather, solid oil refining facilities.

 

Centrifugal Pumps

Usage places;

 • Asında In domestic and industrial raw wastewater,
 • Waste water treatment plants
 • Asında Sludge removal from waste water treatment plants
 • Inde Drainage and evacuation works

 

Vertical shaft submersible pumps

 • Vertical shaft pumps are manufactured to be resistant to abrasion according to wastewater and sludge characteristics in lengths of 1 – 2.5 meters.
 • It can be used in liquids such as water and waste water containing all kinds of abrasive solid particles.
 • Water leakage, deaeration, seal water withdrawal issues have been eliminated.
 • Pump shafts are precisely ground.
 • The fans are balanced in the electronic balancing machine.
 • Metal Our pumps are guaranteed for a period of one year against failures due to metal defects (excluding the electric motor).

 

Grating and Sieves

Organik Allows the separation of organic and inorganic substances that are large enough to cause blockages

It is a grating equipment which is manufactured with 0.25-2 mm screen opening and used to protect the pump and other mechanical equipment in the treatment plant and to ease the load of the plant by holding the solid wastes in the waste water.

Rotary screen type fine grids are generally used for very fine grating, also called drum grids. As the waste water sieve passes through the cylindrical sieve surface internally, solids are kept in the sieve and taken with a scraper knife and conveyed to the collection chamber. Drum sieves, which can also be manufactured with external flow, also come to the sieve surface from the outside and solid materials are collected on the surface and then collected and removed with a cleaning brush. Rotary (drum) sieves can be manufactured from stainless steel, galvanized or carbon steel coated with suitable epoxy paint upon customer request.

 

Scrapers

Rotary bridge scrapers for collecting oil, foam and bottom sludge in circular sedimentation ponds are very effective equipment for efficient operation of sedimentation ponds.

Rotary bridge scrapers for collecting oil, foam and bottom sludge in circular sedimentation ponds are very effective equipment for efficient operation of sedimentation ponds

They are produced for ponds up to 7 m in diameter mounted on fixed bridges, which are used for stripping the floor and surface in circular deposition tanks.

 

Surface Aerators

In activated sludge processes, they are mechanical equipment that provides the mixing of the pool and thus oxygen transfer by giving the atmosphere air to the depth of the pool.

Aerators; motor, reducer, body, shaft and fan.

Aerators manufactured in varying powers in the range of 1,5 kW- 45 kW; in all kinds of biological treatment processes, aerobic sludge stabilization, aeration of pools and lagoons, streams, rivers, lakes etc. It can be used safely for the transfer of all kinds of gases to liquids in the ventilation of natural water reserves.

The aertors we have manufactured;

* Fixed aerators

* Floating aerators (with pontoon) are produced in two separate models..

 

Mixers

In the fast and slow mixing stages, which are the steps of chemical treatment, it is carried out in order to ensure homogeneous mixing of the chemicals into the waste water and to provide different mixing speeds.

Mixer types;

* Turbine

* Crawler

* It is produced in 3 types as seafarer type.

 

Thickener

The thickeners are manufactured to increase the consistency of the sludge and also to strip the bottom sludge into the central cone. They are generally center driven and mounted on concrete or steel bridges.

Sludge densification pools can be constructed as reinforced concrete or as polypropylene, stainless steel and epoxy painted steel tanks.

 

Filter press

Filter press is the most efficient dewatering equipment used in solid / liquid separation. Filter presses not only in the refining industry, marble industry, paper industry, textile industry, metal coating industry, many industrial sectors, such as offers the possibility of recycling purposes.

Filter presses can be manufactured manually and automatically according to customer request.

Working principle of filter press; the solid particles are trapped between the plates while the aqueous portion of the slurry conveyed between the two plates under high pressure is filtered through the filter cloths. When the water filtration stops in the taps, the filter press is stopped and cleaned and made ready for the new charge and it is provided to be operated several times a day.

 

Electrical – Automation

It enables the systems to be under constant control by providing operation with electrical-automation system.

* System design,

* SCADA and PC supported PLC applications,

* Modernization projects,

* Turnkey plant automation is done.

Within the scope of automation works, all types, types and quality of panels are manufactured according to customer request.

 

DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT

It establishes turnkey facilities for the treatment of domestic wastewater for small, medium and large scale residential areas and provides all necessary services related to this subject. Pre-treatment equipment (grating, sieves, sand trap, pre-settling ponds), biological treatment processes (activated sludge, biofilter), sludge treatment units (air, airless sludge digestion, filter press and sludge drying beds) are included in the subject of domestic wastewater treatment.

Population up to 600 people in villages, summer sites, hotels and so on. In small settlements, domestic wastewater provides solution with Biological Package Facilities for wastewater treatment.

 

INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT

It provides solutions with its experience in wastewater treatment plant for a wide range of industrial organizations such as pharmaceutical, textile, food, chemical, wood processing, ceramic, marble, slaughterhouse, leather, oil refining facilities.

Industrial wastewater varies considerably in quantity and quality depending on the product produced. Since very little water is consumed during the production process, large quantities of water often return as wastewater. These wastewaters may contain toxic metals, organic substances, inorganic substances and biological contaminants. Therefore, such wastewater must be treated before being delivered to the receiving environment.

Applied methods;

 • Chemical coagulation – flocculation
 • Chemical precipitation
 • Chemical oxidation
 • Neutralization
 • Flotation
 • Oil separation unit
 • Activated sludge
 • Activated carbon
 • Chemical sludge conditioning
 • Sludge drying beds
 • Filter press

Special production is made for the basic equipments needed in waste water, process water and drinking water treatment plants.

 

BIOLOGICAL PACKAGE TREATMENT UNITS

It is a compact treatment plant designed for biological treatment of domestic wastewater.

BOD (Biochemical Oxygen Demand) removal efficiency of 80-99% was obtained in the treatment of these systems

Our standard package systems are designed for 50 to 600 people.

Capacity increase is easily achieved with additional package unit. Our biological treatment units, as well as domestic hotel, summer, factory domestic wastewater treatment; It is also used for the treatment of industrial wastewater of industrial plants such as food, fruit and vegetable processing and slaughterhouses.

 

CHEMICAL TREATMENT UNITS

Our Chemical Treatment units are composed of fast mixing, slow mixing and precipitation stages.

Chemical preparation and dosing equipment and sludge dewatering unit equipment are located in chemical treatment units.

 

INDUSTRIAL PROCESS WATER TREATMENT

High quality water is required at some stage in industrial organizations.

For process water used in industry;

 

Filtration

Depending on the filter material used, suspended solids (AKM) in water are used for turbidity, iron, manganese, free chlorine, organic matter, odor and color removal.

The equipments used for filtration process are;

Turbidity which is the most significant pollution parameter in all waters; solids suspended in water, silica, sediment, organic matter, etc. is an important symptom. Of these pollutants, those with a significant diameter are treated with physical sediment filters. Sand filters are the most widely used physical sediment filters. Quarst mineral and anthracite are used in sand filters in different diameters.

Activated carbon provides color, taste, odor removal in water and is used for purification of organic and non-organic impurities. Activated by increasing the surface area of about 100 times the carbon minerals absorb organic substances and filter.

Iron and manganese in the water are treated with a special mineral up to 5 ppm. It also removes hydrogen sulfide, methane, free carbon dioxide and high concentrations of organic waste in water.

 

Water softening

They provide the removal of calcium and magnesium ions which cause hardness in water. Their working principles are based on a simple ion exchange method, but they give sodium to water instead of calcium and magnesium ions. In case of depletion of sodium ions, also referred to as saturation of the resin, they are regenerated with saline and made ready for use again.

 

Ion exchange

It is the process that removes all minerals in the water.

These units consist of at least two columns.

In the first column, the cations in water are held in cationic resin, leaving hydrogen ions in the medium. In the second column, anionic resin is used and the anions are removed from the water medium and give hydroxide ion to the water medium. At the end of the process, H + in the first column and OH- ion water molecule formed in the second column are formed and mineral-free water is obtained.

 

Reverse osmosis

Reverse osmosis is the reverse application of naturally known osmotic pressure using high pressure.

When pressure is applied to the concentrated solution having a high osmotic pressure, the passage of water reverses and the reverse osmosis is established. Thus, water is separated from dissolved minerals; water treatment technique has emerged.

Reverse osmosis systems are used in the treatment of high salinity water such as well water and surface water as well as sea water.

Working principle of reverse osmosis; Pre-treatment feed water is passed through membranes with high pressure pump, 40-75% recovery and treatment is given to the production. At these recovery rates, treatment efficiency varies between 90-99.4%.

 

DRINKING WATER TREATMENT 

It is applied for filtration, softening, ultraviolet devices and soft and disinfected drinking water treatment for hotels, holiday villages, sites and residences.

Process methods are as follows;