Glass Expansion - AAS Lambaların Genel Özellikleri

 

AAS ( Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ) Lambaların Genel Özellikleri;

  • Rezonans hatlarının yoğun emisyonu
  • Maksimum hassasiyet ve doğrusallık için dar çizgi genişliği
  • Minimal spektral girişim
  • Hızlı ısınma ve kararlı uzun vadeli emisyon
  • Düşük ses çalışması
  • Uzun çalışma ömrü ve 5 yıllık raf ömrü
  • Spektral saflık ve optimum püskürtme oranının bir kombinasyonunu elde etmek için katot malzemelerinin ve geometrinin dikkatli seçimi

 

AAS ( Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ) Lambalar TIKLAYINIZ; Lambalar