ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI – ÖZEL İMALAT / INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT – CUSTOM MANUFACTURING

Fiyat için sorunuz / Ask for price;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMI

İlaç, tekstil, gıda, kimya, ağaç işleme, seramik, mermer, mezbaha, deri, katı yağ rafine tesisleri gibi çok geniş yelpazedeki endüstri kuruluşları için atıksu arıtma tesisi konusundaki tecrübesiyle çözüm olanağı sunmaktadır.

Endüstriyel atık sular, üretilen ürüne bağlı olarak gerek miktar gerekse nitelik bakımından hayli değişkenlik gösterir. Üretim işlemi sırasında pek az su tüketildiğinden, büyük miktarlarda su, çoğu zaman atık su olarak geri dönmektedir. Bu atık sular, toksik metaller, organik maddeler, inorganik madeler ve biyolojik kirleticileri içerebilirler. Dolayısıyla bu tür atık suların alıcı ortama verilmeden önce mutlaka arıtılmaları gerekmektedir.

Uygulanan yöntemler;

 • Kimyasal pıhtılaştırma – yumaklaştırma
 • Kimyasal çöktürme
 • Kimyasal oksidasyon
 • Nötralizasyon
 • Flotasyon
 • Yağ ayırma ünitesi
 • Aktif çamur
 • Aktif karbon
 • Kimyasal çamur şartlandırma
 • Çamur kurutma yatakları
 • Filtre pres

Atık su, proses suyu ve içme suyu arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan temel ekipmanlar için özel imalat yapılmaktadır.

 

 

INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT

It provides solutions with its experience in wastewater treatment plant for a wide range of industrial organizations such as pharmaceutical, textile, food, chemical, wood processing, ceramic, marble, slaughterhouse, leather, oil refining facilities.

Industrial wastewater varies considerably in quantity and quality depending on the product produced. Since very little water is consumed during the production process, large quantities of water often return as wastewater. These wastewaters may contain toxic metals, organic substances, inorganic substances and biological contaminants. Therefore, such wastewater must be treated before being delivered to the receiving environment.

Applied methods;

 • Chemical coagulation – flocculation
 • Chemical precipitation
 • Chemical oxidation
 • Neutralization
 • Flotation
 • Oil separation unit
 • Activated sludge
 • Activated carbon
 • Chemical sludge conditioning
 • Sludge drying beds
 • Filter press

Special production is made for the basic equipments needed in waste water, process water and drinking water treatment plants.