DANIŞMANLIK / CONSULTANCY - Yapı Kimyasalları Üretim Tesisi Kurulumu ve Geliştirilmesi / Construction Chemicals Production Plant Installation and Development

DANIŞMANLIK / CONSULTANCY – Yapı Kimyasalları Üretim Tesisi Kurulumu ve Geliştirilmesi / Construction Chemicals Production Plant Installation and Development

Tesis kurulumu konusunda başlangıçtan bitişine kadar yanınızdayız.

We are with you from the beginning to the end regarding the installation of the facility.

Bilgi İçin Sorunuz / Ask For Information;

info@labdanismanlik.com

Açıklama

YAPI KİMYASALLARI TESİSİ KURULUMU VE GELİŞTİRİLMESİ

 • Tesis & Fabrika kurulumu
 • Fizibilite çalışmaları gerçekleştirme.
 • Bölgesel faktörler ve kritik çalışmalar.
 • Fabrika içi süreci sürekli iyileştirme
 • Fabrika içi süreci yeniden yenileme
 • Ürün formülasyonları geliştirme
 • Ürün metod geliştirme
 • Fiziksel hammadde analizleri
 • Laboratuvar kurulumu
 • Laboratuvar incelemelerini gerçekleştirme.
 • Kalite kontrol sürecini kontrol etme
 • Risk Analizi
 • Kurulan fabrikada kapasite arttırımı sağlama.
 • Yönetici Eğitimi
 • Çalışan Eğitimi

 

BUILDING CHEMICALS PLANT INSTALLATION AND DEVELOPMENT
 • Plant & Factory setup
 • Performing feasibility studies.
 • Regional factors and critical studies.
 • Continuous improvement of the in-plant process
 • Re-in-plant process
 • Developing product formulations
 • Product method development
 • Physical raw material analysis
 • Laboratory setup
 • Performing laboratory examinations.
 • Controlling the quality control process
 • Risk analysis
 • Providing capacity increase in the established factory.
 • Manager Training
 • Employee Training