Hepsi ETÜV - STERİLİZATÖR - İNKÜBATÖR - OTOKLAV

Etüv, sterilizatör, inkübatör, otoklav

Etüvler,

Etüvler, Sıcak hava fırını, bir tür kuru ısı sterilizasyonudur. Bu nedenle aynı zamanda sterilizatör anlamına da gelmektedir.

Etüvlerin sıcaklık aralığı 50-250 dereceye kadardır.

Etüvler ile İnkübatörler arasındaki en büyük fark; İnkübatörler 80 derece de işlem görürken, Etüvler 50-250 dereceye kadar kullanım olanağı sağlar.

Kuru ısı sterilizasyonu, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında erimeyecek, tutuşmayacak veya şekil değiştirmeyecek malzeme üzerinde kullanılmaktadır. .

Etüvler de kuru madde miktarı gibi testler yapıldığı gibi, sterilize etmek için de kullanılır.
Sıcak hava fırınında genellikle sterilize edilen malzemeler şunları içerir:
· Cam eşyalar ( beher, balon joje, petri kapları, şişeler, pipetler ve test tüpleri gibi)
· Tozlar (nişasta, çinko oksit ve sülfadiazin gibi)
· Yağ içeren malzemeler
· Metal ekipman, spatül, maşa, neşter, makas ve bıçaklar gibi

İnkübatör,

İnkübatörler, laboratuvarlarda hücre kültürlerinin veya mikrobiyolojik kültürlerin seyrini yönetmenin yanı sıra büyümeye de oldukça yardımcı olan mucizevi cihazlardır.

İnkübatörler ile etüvler arasındaki en büyük fark; Etüvler 50-250 derece de işlem görürken, İnkübatörler 80 dereceye kadar kullanım olanağı sağlar.

İnkübatörler, genellikle uygun sıcaklık, nem ve havalandırma seviyeleri gibi, organizmanın büyümesi için doğal ortamı taklit eder. Ayrıca inkübatörler bakteriyolojik çalışmalar için büyük önem taşır.

İnkübatörler genel olarak, tıp laboratuvarında, gıda ve ilaç çalışmalarında kullanılmaktadır.

error: Content is protected !!