Construction Chemicals, Cement and Concrete Additives / Yapı Kimyasalları, Çimento ve Beton Katkı Hammaddeleri

YAPI KİMYASALLARI, ÇİMENTO VE BETON KATKI HAMMADDELERİ HİZMET ALANLARIMIZ

 • Yapı kimyasalları
 • Beton ve Bileşenleri
 • Hazır Beton Prosesleri
 • Çimento ve Bileşenleri
 • Tunel Borring Kimyasalları
 • Baraj Enjeksiyon Kimyasalları
 • Kimyasal Hammaddeler

ÇİMENTO VE BETON KATKI HAMMADDELERİ

 • Tüm çimento ve beton katkı hammaddelerinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YAPI KİMYASALLARI (Toz ve Likit Grubu)

 • Çimento bazlı ürün grupları
 • Yapıştırıcılar / Derz Dolguları / Sıvalar
 • Isı Yalıtım Sistemleri
 • Su yalıtım Sistemleri
 • Onarım ve Güçlendirme
 • Tamir Harçları
 • Özel Harçlar
 • Kireç Bazlı Restorasyon Harçları
 • Seramik Yapıştırıcıları
 • Fayans Yapıştırıcıları
 • Hazır Sıvalar
 • Hazır Şaplar
 • Mantolama Yapıştırıcıları
 • Mantolama Dış Sıvaları
 • İzolasyon Harçları ve Sıvaları
 • Özel Tarihi Horasan Haçları Sistemi

NOT: Ayrıca yapı kimyasalları alanında FORMÜL DESTEĞİ (Ürün Geliştirme, Ekonomik Formül Metodları ve Fark Yaratma Metodları) ve TESİS KURMA Danışmanlığa da yapmaktayız.

Fiyat için sorunuz;

info@labdanismanlik.com

     ***Not: Fiyat talep ederken istediğiniz ürün için miktarı yazmayı unutmayınız.

CONSTRUCTION CHEMICALS, CEMENT AND CONCRETE CONTRIBUTION OF RAW MATERIALS SERVICE AREAS

 • Construction chemicals
 • Concrete and Components
 • Ready Mixed Concrete Processing
 • Cement and Components
 • Tunel Borring Chemicals
 • Dam Injection Chemicals
 • Chemical Raw Materials

CEMENT AND CONCRETE CONTRIBUTION TO RAW MATERIALS

 • You can contact us in all cement and concrete additives raw materials.

CONSTRUCTION CHEMICALS (Powder and Liquid Group)

 • Cement-based product groups
 • Adhesives / Grouting / Plasters
 • Insulation System
 • Waterproofing Systems
 • Repair and Retrofit
 • Repair Mortars
 • Private Mortars
 • Lime-Based Restoration Mortar
 • Tile Adhesives
 • Tile adhesives
 • Ready Plasters
 • Ready screeds
 • Coating Adhesives
 • Exterior Sheathing Plasters
 • Isolation Mortar and Plasters
 • Private History of Khorasan Cross System

NOTE: Also in the field of construction chemicals FORMULA SUPPORT (Product Development, Economic Formula Method and Method for Generating Difference)  and FACILITY INSTALLATION we have been in Consultancy.

Ask for price;

info@labdanismanlik.com

       *** Note: For items you want while demand Price quantity Do not forget to write.

ÇİMENTO VE BETON KİMYASAL HAM MADDELERİ

POLİKARBOKSİLATLAR
MELAMİN SÜLFONAT
NAFTALİN SÜLFONAT
SODYUM LİGNİN SÜLFONAT
VİNAS
MELAS
SODYUM NİTRAT
KALSİYUM NİTRAT
SODYUM GLUKONAT
TEA EŞDEĞERİ-SÜLFONA AMİN
KÖPÜK KESİCİLER
ÇİMENTO ÖĞÜTME YARDIMCILARI
ANTİBAKTERİYELLER (BİOSİT)
TİPA
VAM

CEMENT AND CONCRETE CHEMICAL RAW MATERIALS

POLYCARBOCYLATES
MELAMINE SULFONATE
NAFTALIN SULFONATE
SODIUM LIGIN SULFONATE
VINAS
MOLASSES
SODIUM NITRATE
CALCIUM NITRATE
SODIUM GLUKONATE
TEA EQUIVALENT-SULFONE AMIN
FOAM CUTTERS
CEMENT GRINDING HELPERS
ANTIBACTERIALS (Biocide)
TIPA
VAM

Fiyat için sorunuz;

info@labdanismanlik.com

     ***Not: Fiyat talep ederken istediğiniz ürün için miktarı yazmayı unutmayınız.

Ask for price;

info@labdanismanlik.com

       *** Note: For items you want while demand Price quantity Do not forget to write.