BLOG İÇERİK

Avrupa Normlarına Uyumluluğun Göstergesi “CE”

CE  Aynı teknik standartlarda üretim yapılmasını amaçlayarak, Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer üye Ülkeler arasında üretim standartlarını belirlemek amacıyla çeşitli teknik sistemler geliştirmiştir. CE işareti de bunlardan biri; Fransızca olarak “Conformité Européenné” İngilizce olarak  “Conformity of Europe” Türkçe olarak da  “Avrupa Normlarına Uygunluk” Sözcükleri ile ifade edilen CE , zorunlu olmamakla beraber 1995 yıllından başlayarak, Avrupa Birliği Ülkelerine İTHAL

» Devamını Oku

CAM VE APARAT ÜRÜNLERİ / GLASS AND APPARATUS PRODUCTS

Ürün Kodu Cinsi Ölçüsü LABDCAME002015 Şilifli ERLEN NS 14/23 25 ml LABDCAME002016 NS 14/23 50 ml LABDCAME002017 NS 19/26 50 ml LABDCAME002018 NS 29/32 50 ml LABDCAME002019 NS 14/23 100 ml LABDCAME002020 NS 19/26 100 ml LABDCAME002021 NS 29/32 100 ml LABDCAME002022 NS 19/26 150 ml LABDCAME002023 NS 29/32 150 ml LABDCAME002024 NS 19/26 250 ml LABDCAME002025 NS 24/29 250

» Devamını Oku

Dioksinin Sağlığa Etkisi ve Tespiti

İlaç sektöründe çalıştığım zamanlarda, Polysorbate ve Macrogoller gibi bazı maddelerde dioksin analizleri gibi birçok farklı çalışmalar gerçekleştirdim. Sonrasında 1,4 dioksanın içeriğini, diğer isimlerini ve formül yapılarını incelemiştim. Bir çok eşdeğer isimler vardı ama en çok gözüme çarpan Tetrahydro-1,4-dioxin veya p-Dioxin olmuştu. Daha sonra dioksin, türlerini ve yapılarını araştırdım. Bir çok vaka ve makale ile karşılaşınca heyecan verici bir hal almıştı.

» Devamını Oku

E – TİCARET ÇAĞI…

  “Ticaretin sadece iki basamağı vardır; pazarlama ve yeniliktir” ( Peter Drucker ) Son on yıldır teknolojinin ve internetin ilerlemesi ile yenilenen ticaret anlayışı e-Ticaret ile buluştuğundan bu zamana kadar çok hızlı ilerledi. Ticaretin elektronik versiyonu olan e-ticaret yani elektronik ticaret internet ortamında ticaret yapmaya olanak sağlar. İlk defa 1990’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. İnternet kullanımının bu yıllarda hızla

» Devamını Oku

Ftalatın Sağlığa Etkisi

Bir dönem ftalatların ayakkabı ve oyuncaklardaki etkisini yüksek teknolijiye sahip Gaz Kromatografisi – Kütle Spektrometresi gibi cihazlarda ( GCMS ) inceleme fırsatı bulmuş ve  birçok firmanın ayakkabı ve oyuncaklardaki ftalat içeriğinin analizini gerçekleştirerek ürünlerin ftalat açısından güvenirliği hakkında bilgi sahibi olmuştum. O dönem yaptığım iş ile ilgili ftalatın ne olduğunu, hangi ürünlerde ne amaçla kullanıldığı, insana ve çevreye nasıl bir

» Devamını Oku

HOŞGELDİNİZ

OUR SERVICES AREAS / HİZMET ALANLARIMIZ HAKKIMIZDA HİZMET ALANLARIMIZ Satış & Servis Reklam & Tanıtım 2. El Ürün Satış Desteği Sıfır Cihazların Satışı İkinci El Cihazların Satışı Yatırım Danışmanlığı Kozmatik Ambalaj Ürünleri (plastik şişe, cam şişe, kavanozlar, sıvı sabun-losyon pompaları gibi) Medikal Ürünler Temizlik Ürünler Yapı Kimyasalları Çimento ve Beton Katkı Hammaddeleri HPLC & GC Eğitim MSDS – Malzeme Güvenlik Bilgi

» Devamını Oku

İŞLETME PERSONEL POLİTİKASI

İşletmeler ihtiyaç durumlarına göre personel alabilir ya da çıkarabilirler. Personel durumunu özetlersek; Personel alımı; işletmelerin daha çok iş gücünü, verimliliğini, üretim kapasitesini arttırmak gibi nedenler için personel alımında bulunurlar.   Personel çıkarmaları; işletmelerin genellikle küçülmelerinden kaynaklı, tasarruf hesapları, iş gücünü doğru kullanma, performans durumu gibi etkenlerle çalışanlarla ilişkilerini keserler.   Personel istifası; çalışanlar çalıştıkları firmadan daha iyi şartlarda olan başka

» Devamını Oku

İŞLETMELER İÇİN “SWOT ANALİZİ” OLMAZSA OLMAZ!

İşletmeler açısından mevcut durumunu ve gelecekteki konumunu belirlemeleri için uygulanması gereken bir tekniktir. İşletmelerde SWOT analizi ile,  güçlü ve zayıf yönlerini belirlerken gelecekte önüne çıkabilecek fırsat ve tehlikeleri önceden fark etme olanağı bulur. SWOT; İngilizce’ deki Strengths (güçlü yönler), Weakness (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler) sözcüklerinin baş harflerinden üretilmiştir. SWOT analiz yöntemi, işletmenin güçlü ve zayıf yönleri açısından ele

» Devamını Oku

KİMYASALLAR

NO Merck Kodu Ürün Açıklama Amb. Şekli 1 800004.1000 Acetaldehyde For Synthesis 1 Lt 2 800004.2500 Acetaldehyde For Synthesis 2,5 Lt 3 100056.2500 Acetic Acid (Glacıal) 100 % Emprove 2,5 Lt 4 100056.9025 Acetic Acid (Glacial) 100 % Emprove (9025) 25 Lt 5 100058.2500 Acetic Acid 96 % Emprove 2,5 Lt 6 100062.2500 Acetic Acid 96 % Gr For Analysis

» Devamını Oku

Kromatografi Varan 1

KROMATOGRAFİ VE YÖNTEMLERİ VARAN-1 Kromatografi, bir sâbit faz üzerinden hareketli faz geçirilerek, bir numûnedeki bileşenlerin dağılma ve adsorpsiyon gibi mekanizmalar yoluyla farklı zaman süreçlerinde taşınma ve ayrılması işlemidir. Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri   sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. Rus botanikçi Michael Tsvet, ilk kez 1903 yılında renkli bitki

» Devamını Oku

Kromatografi Varan 2

KROMATOGRAFİ VE YÖNTEMLERİ VARAN-2 AYRILMA MEKANİZMASINA GÖRE; Adsorpsiyon Kromatografisi; Bir karışımda bulunan sıvı veya gaz halindeki maddelerin katı faz üzerine tutulmasıdır. Adsorpsiyon kromatografisi ise örnek bileşenlerinin dolgu maddesinin yüzeyide farklı olarak tutunmaları sonucu meydana gelen bir ayırma işlemidir. Adsorpsiyon kromatografisi moleküllerin katı bir yüzeye yapışması, tek molekül tabakasından oluşan bir yüzey tabakasının oluşması halidir. Sabit faz, haraketsiz durgun fazdır. Sabit

» Devamını Oku

LDY0001 – Yatırımcı aranıyor – Medikal ürünlerin üretimi / Looking for investor – Production of medical products

Business : Production of medical products Location: Turkey CODE: LDY0001 (You can send mail by specifying the code number) EXPLANATION OUR PRODUCTS ARE READY FOR MANUFACTURING AND LICENSE OF PRODUCTS. PRODUCTION – IF YOU WANT TO MAKE INVESTMENT 1) Baticonol 10% Antiseptic Solution: For disinfection of surgical sites and for antiseptic washes 2) Baticonol Scrub 7.5% Antiseptic Solution: For disinfection of surgical sites

» Devamını Oku

LDY0015 – Yatırımcı aranıyor – İlaç araştırma geliştirme laboratuvarı / Investor wanted – Pharmaceutical research and development laboratory (R&D)

Status: Investor wanted Business : Pharmaceutical research and development laboratory (R&D) Location: Turkey CODE: LDY0015 (You can send mail by specifying the code number)   EXPLANATION We would like to provide pharmaceutical research and development laboratory (R&D) services for the following services. Service Areas; Drug formulation development Drug method development Drug validation studies Drug stability tests Drug transfer studies Preparation of

» Devamını Oku

LİDER YÖNETİCİ OLUN!

     Birçok iş ortamında çok fazla yöneticim oldu ama maalesef gördüm ki gerçekten bulunduğu görevi layıkıyla yapan çok az yönetici var. Bu yönetici eksiğinden yola çıkarak “Liderlik ve Yöneticilik” arasında ince nüansları araştırarak siz okurlarımızla paylaşmak istedim… Lider ve yönetici olmak birbirlerine çok yakın gözükseler de aslında aralarında çok ince ve çok önemli bir çizgi vardır. Lider iyi bir

» Devamını Oku

MARKALAŞMAYA GİDEN YOL…

Marka genel olarak, üreticilerin ve satıcıların ürün ya da hizmetlerinin kendilerine ait olduğunu belirten ve diğer rakip firmalardan farklı oğlunu gösteren simgedir. “Marka işletmenin kimliğini yansıtır” Markanın tarihine baktığımızda; markanın tanımından da yola çıkarak sadece ticari değil mülkiyet olarak ta tarihte karşımıza seramiklerin üzerine yapılan işaretler, hanedan armaları, eski çağlardaki vazoların, tabaların, küplerin, çanakların ve çömleklerin üzerinde rastlanan semboller, hayvanların

» Devamını Oku

MOTİVASYON ZİNCİRİ…

Çalışanlar için motivasyon, mutluluğun ve başarının anahtarıdır. Çalışanın davranış sürecine iş performansına enerji katarak başarının kapısını aralar. İşveren için motivasyon, performansın arttırılması için insan davranışlarının uyarılarak yönlendirilmesidir. Gerek üst yönetim gerekse de astların motivasyon unsurlarını incelediğimiz zaman bir çok unsurun aynı olduğunu görmemek içten bile değil. Örneğin; Çalışan Motivasyon Unsurları; İş tatmini Övgü, takdir Önemlilik Eşitlik, şeffaflık Saygınlık (iş ve

» Devamını Oku

REACH

REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) AB (Avrupa Birliği) ‘de kimyasal maddelere ile ilgili bir çok mevzuatı bir araya getirerek toplayan bir AB tüzüğüdür. REACH Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında, son haliyle ise 29 Mayıs 2007 tarih ve L136 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan

» Devamını Oku

REFRAKTOMETRE

Refraktometreler, sulu çözeltilerin konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılan cihazlardır. Refraktometre cihazında ölçmek için yalnızca birkaç damla sıvı gereklidir. Işık sıvıya girdiğinde, ışık yön değiştirir. Buna kırılma denir. Bir refraktometre, kırılma açısı adı verilen ışığın yön değiştirdiği dereceyi ölçer. Bir refraktometre kırılma açılarını alır ve bunları oluşturulan kırılma indisi (nD) değerleriyle ilişkilendirir. Bu değerleri kullanarak, çözeltilerin konsantrasyonlarını belirleyebilirsiniz. İlaç, gıda, tarım, kimya

» Devamını Oku

SECOND HAND PRODUCTS / 2. EL ÜRÜNLER

İkinci el makine ve cihazlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz / You can contact us for second hand machines and devices Sıfır veya ikinci el cihaz & makineyi sizin için tespit etmemizi ister misiniz?   /  Would you like us to identify a zero or second-hand device? • Alıp Sattıklarımız / Buy and Sell • İkinci El Satıcılar / Second Hand Sellers • İkinci El

» Devamını Oku

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMAÇLARI VE 5P MODELİ

Amaçları; İnsan Kaynağının Sağlanması Stratejik yönetime entegre olmak Rekabetçi üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek Günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmaktan kaçınmak Çevresel değişimlere uygun hareket etmek Yöneticilerin katılımını sağlamak Stratejik planları eyleme dönüştürmek 5P Modeli; İnsan Kaynakları Psikolojisi; İnsanlara nasıl değer verilmesi ve onurlandırması gerektiğini açıklar. İnsan Kaynakları Politikaları; Yetenekli insanların işe alınması, çalışanların verimliliğinin artırılması,

» Devamını Oku